Search

Sonu Gelmez İhtiyaç: Gerçeklik

Küresel bir pandemiyle karşı karşıya olduğumuz bugünlerde, insanların panik ve korku duymasından dolayı, sevdikleri birini güvende tutmak isteğinden bilgi paylaşımı yapıyor. Doğal içgüdümüz gereği yaptığımız bu eylemin sonucunda, doğrulunu sorgulanmayan içerikler nedeniyle sevdiklerimiz daha çok zarar görebilir. Kriz zamanında, yaratılan bilgi kirliliğinde çok fazla söylenti ve spekülasyonların etkisiyle hayati sonuçlarla karşılaşabiliriz. Daha öncesinde de hayatımızda olan misenformasyon ve dezenformasyon ortamı, pandemiyle birlikte “infodemi” kavramı altında yeniden şekillendi. Yanlış bilgi paylaşımlarının masum insanlara bile zarar verebildiği bu dijital çağda, doğru bilgiye erişmek her zamankinden daha önemli bir hal aldı.


*Belgesel, pandemi şartlarında hazırlanmıştır.

0 views0 comments